Софтуер

Страна:
Softkey Магазин за софтуер - цени, описания, изтегляне,
покупка на лицензирани компютърни програми
 
Намери софтуер: Пример: DOSprn
 
Подробно търсене
 
Всички съвети Колективната покупка е начин да купите продукти на изгодна цена. Приятели или познати се уговарят да закупят някакъв продукт - колкото по-голямо е количеството, толкова е по-изгодна цената.
 
 
 

Norton съвети за предотвратяване на киберпрестъпления

19.07.2015 / Symantec Corporation

Norton дава основни съвети за предпазване от кибер престъпления

За да се предпазите от компютърни престъпления можете да изпълните няколко прости действия. Въоръжени с някои технически препоръки и здрав смисъл, може да избегнете много от всекидневните атаки. Помнете, че кибер престъпниците избират най-бързите и прости пътища за кражба на пари. Колкото повече им усложнявате живота, толкова по вероятно е да ви оставят на мира и да се насочат да търсят по-лесна плячка. Посочените по-долу съвети ще ви помогнат да предпазите компютъра и вашите лични данни.

Редовно инсталирайте последните софтуерни кръпки (patch)и обновявания (update).

Убедете се, че на компютъра има настроена система за защита.

Създавайте надеждни пароли и ги пазете в безопасно място.

Инсталирайте софтуер за защита компютъра.

Осигурете защита на личните данни.

Не се доверявайте на предложения с невероятно ниски цени.

Редовно изучавайте извлеченията от кредитните карти и отчетите от банката.

Редовно инсталирайте последните софтуерни кръпки (patch)и обновявания (update).

За да се защитите от атаките на кибер престъпниците се препоръчва редовно да инсталирате достъпните патчове. Наличието на последни ъпдейти предотвратява опитите на злоумишлениците да се възползват от грешките в софтуерните уязвимости, които позволяват да се хакне системата.

Наличието на обновявания не защитава от атаки, но значително усложнява работата на хакерите за получаване на достъп до системата, позволява напълно да се блокират много от разпространените и автоматизирани атаки, а също така може изплаши по-нерешителните злосторници.

В повечето достъпни програми може да се настрои автоматично изтегляне и инсталиране на обновявания, т.е. от потребителя не се изисква редовно да проверява за наличие на последни обновявания на софтуера. Наличието на функции за автоматично обновяване на софтуера е първата стъпка към осигуряването на безопасност в Интернет.

Убедете се, че на компютъра има настроена система за защита.

Помнете, че нивото на защита на току що закупен компютър може да е недостатъчно за вас. Настройвайки домашния компютър, отделете особено внимание на системата за защита.

Една от най-важните задачи е настройката на популярните интернет приложения, включително уеб браузера и електронната поща. Например, параметрите на уеб браузера определят, какво трябва да става при посещение на уеб сайтове. Колкото е по-високо нивото на защита, толкова са по-широки възможностите в Интернет, но това може да е съпроводено c чести дразнещи въпроси (например, "Това действие може да е заплаха за безопасността на компютъра, продължи?") или с недостъпност на някои действия.

Избора на ниво на защита и конфиденциалност изцяло зависи от потребителя. Често за правилна настройка на параметрите за безопасност и конфиденциалност не се изисква специален опит, достатъчно е да ползвате от секция Помощ, вградена в програмата, или да отидете на уеб сайта на производителя. Ако не можете сами да настроите компютъра, обърнете се към специалист или директно към доставчика.

Създавайте надеждни пароли и ги пазете в безопасно място.

Паролите са неразривна част от Интернет. Те се прилагат навсякъде – при поръчка на букети, извършване на транзакции, преглед на натрупани бонуси на уеб сайт на авиокомпания и т.н. Използвайте следните препоръки за осигуряване на своята безопасност в Интернет:

  • Надеждна парола – това е парола, която се узнава сложно. Най-добрите пароли са комбинации от букви, числа и символи (например, # $ % ! ?) с дължина не по-малко от осем символа (по възможност най-дълги).
  • Не ползвайте за пароли: регистрационното име, лични сведения (например, фамилия) и думи от речниците. За защита на банкови транзакции в Интернет използвайте по-надеждни, уникални пароли.
  • Паролите трябва да се пазят в безопасно място, старайте се да създавате уникални пароли за всеки уеб-сайт.
  • Редовно сменяйте паролите, минимум всеки 90 дни. Това дава възможност да се намалят щетите, ако злосторника получи достъп до вашия акаунт. В случай на откриване на някакви подозрителни действия от ваши акаунти веднага сменете паролата.

Инсталирайте софтуер за защита компютъра.

За да подсигурите базово ниво на защита в Интернет трябват няколко типа програми. Към тях се отнасят защитна стена и антивирусна защита. Обикновено, защитната стена изпълнява функция на първа линия на отбрана – тя определя, кой и как може да обменя данни с вашия компютър в Интернет. Защитната стена е своеобразен "инспектор", който проверява всички входящи и изходящи данни в Интернет, разрешавайки безопасни свързвания и блокирайки недопустимият трафик, например външни атаки.

Следващата отбранителна линия е антивирусния софтуер, който следи всички операции в Интернет и осигурява защита на компютъра срещу вируси, червеи, троянски компоненти и други видове вредоносни програми. В последните версии на антивирусните програми, като например Norton Security, има предвидена и защита срещу програми-шпиони и нежелани програми, например програми за показване на реклами. Наличието на софтуер, който позволява да се управляват нежелани програми и осигурява защита срещу интернет заплахи, е важно условие за безопасна работа в Интернет. В програмното осигуряване, предназначено за защита срещу вируси и програми шпиони, трябва да е предвидена функция за автоматично обновяване – при всяко свързване с Интернет.

В комплексните продукти за безопасност, като Norton 360 и Norton Security, функциите на защитна стена, антивирусна защита и защита срещу програми шпиони са обединени със средствата за защита срещу спам и родителски контрол. Много от ползващите предпочитат да използват един комплект от средства вместо да инсталират, настройват и обновяват няколко разнородни програми.

Осигурете защита на личните данни.

Бъдете внимателни, когато давате свои лични данни, като - име, домашен адрес, номер на телефона и адрес на електронна поща, в Интернет. За ползване на много от интернет услугите неизбежно трябва да се въвеждат лични данни за извършване на плащане и доставки на стоки. По-долу са изброени някои съвети, свързани с публикацията на лични данни в Интернет:

  • Бъдете внимателни с фалшивите електронни съобщения. Съобщения, съдържащи грешки, необичайни изрази, адреси със странни разширения или състоящи се само от цифри и т.н., могат да се окажат фалшиви. Освен това, съобщения с фишинг често съдържат призив за незабавни действия, да се запази акаунт, да се обнови средство за защита и др., или даже заплашителни фрази. Не се хващайте в капана!
  • Не отговаряйте на съобщения, искащи персонална информация. Нормалните компании не искат персонална информация по електронна поща. Ако се съмнявате, обърнете се към споменатата компания по телефон или през уеб сайт. Не отваряйте линковете директно от подобни съобщения, тъй като те могат да бъдат свързани с фалшиви, мошенически уеб сайтове.
  • Избягвайте посещения на мошенически уеб сайтове, създадени с цел кражба на персонални сведения. За да отворите уеб сайта въведете адреса направо в уеб браузера, но не отваряйте линковете от в електронни или моментални съобщения. Мошениците често създават много правдоподобни линкове. Уеб адреса на всеки интернет магазин или банка, изискващи конфиденциална информация, трябва да започва с "https:" (например, https://www.yourbank.com, а не http://www.yourbank.com). Символа "s" означава, че уеб сайта е защитен; той се появява, когато ползващия преминава в област, изискваща регистрационни или други конфиденциални данни. За обозначаване на защитено свързване се прилага малка иконка на катинар, разположена в долният край на уеб браузера (обикновено в десният ъгъл).
  • Обръщайте внимание на политиките на конфиденциалност, прилагани на уеб сайтовете и в софтуера. Преди да дадете свои персонални данни, трябва да знаете, как ще ги ползва организацията.
  • Осигурете защита на електронната поща. Използвайки методи на спама и фишинга, злоумишлениците понякога разпращат милиони съобщения по мейл адреси, които могат дори да не съществуват, с цел търсене на потенциална жертва. В случай, че отговорите вие попадате в списък за разпращане на подобни съобщения. Будете внимателни при публикуване на електронния се адрес в групи за новини, блогове и интернет общества.

Не се доверявайте на предложения с невероятно ниски цени.

Помнете, че безплатно сирене има само в капана за мишки. За да привличат вниманието мошениците често използват уловки, като "безплатни" програми, например екранни скрийнсейвъри или емотикони, секрети за успешно инвестиране на пари и удивителни награди в различни конкурси.

Възможно е да не трябва да плащате за тези програми или услуги, но те ще съдържат рекламен софтуер, проследяващ вашите действия и показващ досадна, нежелана информация. За да потвърдите своята печалба може да ви предложат да предоставите конфиденциална информация или да закупите нещо. Ако предложението ви се стори неправдоподобно изгодно, обърнете се към някого за съвет, прочетете подробните условия, а най-добре игнорирайте това съобщение.

Редовно изучавайте извлеченията от кредитните карти и отчетите от банката.

Последствията от1 кражбите на идентификационни данни и престъпления в Интернет може значително да се съкратят за сметка на своевременното откриване на кражбата на данни или първият опит за ползване на вашите лични сведения. Най-простият способ за проверка на необичайни действия е преглеждането на ежемесечните извлечения от банката и операциите с кредитните карти.

Освен това, в много банки и организации се прилагат системи за предупреждения на мошенически действия, основани на мониторинг на подозрителни операции (например, потребител, живеещ в Тексас, изведнъж купува хладилник в Будапеща). За потвърждаване на такива нестандартни покупки представителите на банката могат да позвънят на собственика на сметката. Не трябва да се пренебрегват подобни разговори – възможно е да има причини за безпокойство и трябва да се вземат съответни мерки.

Оригинален текст: "Top Prevention Tips".Фирма:   Symantec Corporation

Списък на всички новини
Вашата кошница е празна Кошница
Общо поръчки: 20 085 825
 
OpenID

Google ID
логин:
парола:
Регистрация
Забравили сте паролата?
 
Секция на клиента
Магазин
Помощ
За партньорите
Сервиз
Региони
 
 
Информация за контакт
0887336370
Пн Вт Ср Чт Пт
10:00 - 16:00 ч. (GMT+2, Sofia)

Контакти

 
Задай въпрос на тех. поддръжка
Тех. поддръжка
 

Ние приемаме
Методи на плащане и други начини на плащане
 
Мейл листи
 
 
e-mail:
За мейл листите
Промени параметрите
 


Win-RAR.bg
Win-RAR.bg
 
ВирусБлокАда - блокирай вирусите
Блокирай вирусите
 
NOD32 Antivirus
 
 

Версия за печат
  |

Незащитен режим
Dossev
Ако имате възникнали проблеми или въпроси, Вие можете да се свържете със службата за техническа поддръжка.

Тел. 0887336370, 071818870
от понеделник до петък 10:00 - 16:00 ч. (GMT+2, Sofia), почивни дни събота и неделя
Контакти
Сайт за алтернативно решаване на спорове към Европейската комисия ОРС
Softkey page @ Google+


Продукт на фирма «Битрикс»
Разработено от
«Битрикс»

 
Copyright © 2001–2018 ЗАО «Софткей»