Златен партньор на Bitrix24

ДИСТАНЦИОННА РАБОТА - ТОЧНО КАКТО В ОФИСА - ЗАЕДНО... ОТ ДОМА!

Всички фирми и организации днес се питат - как да продължат да работят ефективно в новите условия на извънредна ситуация заради коронавируса. Да се надяваме, че пандемията скоро ще бъде преодоляна, но в момента най-доброто решение е хората да работят от вкъщи. Не всяка фирма има кризисен план за действие, как да организира ефективно дистанционната работа. В Bitrix24 има инструменти, които позволяват лесно и бързо да се премине към дистанционна работа, да се съхрани скоростта на комуникацията между служителите и да не се губи контрол от страна на ръководството. Затова Bitrix24 сметна, че най-истинската помощ за бизнеса е да бъде махнат лимитът на броя сътрудници в безплатния план.

Bitrix24 за справяне в извънредни ситуации

Bitrix24 решиха да премахнат временно ограничението за 12 потребителя в безплатния си план като позволят на неограничен брой потребители да го използват. Ето причините. Bitrix24 се използва от над 6 милиона организации, като много от тях са в Италия, Китай, Япония и Южна Корея - четирите държави са засегнати най-силно от пандемичното разпространение на коронавирус досега. Вероятно въздействието на COVID-19 ще бъде доста значително, което може да доведе до големи проблеми във всяка засегната държава. За съжаление, само малък процент от предприятията и институциите имат кризисен план за действие при извънредни ситуации, който да дава възможност за разпределена работа и работа от вкъщи, където това е възможно и подходящо. Това принуждава повечето организации да избират решения и системи в последния момент.

Направете вашия план за действие при извънредни ситуации

Ако живеете и работите в България вече сте засегнати от тази пандемия, добре е да направите план как фирмата ви ще работи по време на период на временна карантина или ограничения за пътуване.

  1. Определете кои служители могат да работят дистанционно, ако това стане необходимо.
  2. Определете кой инструмент за дистанционна работа ще бъде критичен за всеки служител или отдел.
  3. Направете на тези служители регистрации, пароли и работни инструкции за всеки инструмент за отдалечено работно място, който ще използват.
  4. Направете тестове и тренировка, за да сте сигурни, че всички знаят как да преминат от работа в офис към работа от вкъщи.
  5. Покажете на хората къде в Bitrix24 могат да видят своите задачи и документи, как да провеждат виртуални срещи чрез видеоконференции, къде се намират фирменият календар, базата знания, груповият чат и онлайн съхраняването на документи.

Фактът, че безплатният план на Bitrix24 сега е с неограничен брой потребители, означава, че не е нужно да минавате през одобряване на бюджети и подбор за да имате „план Б“ възможно най-бързо.

Какво ще стане, след като заплахата COVID-19 приключи?

Bitrix24 ще направи подробно предупреждение за всички безплатни промени в плана, като ще предостави поне 30 дена за да запазите данните си, ако е необходимо. Също така, според изискването за спазване на GDPR, ще можете да поискате пълно премахване на съхранените лични данни от  сървърите, ако това е необходимо.

Бъдете в безопасност с вашият Bitrix24 помощник.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies