Софткей България - Общи условия

Подбираме и доставяме софтуер и пестим твоето време!

1. Законодателна база
2. Намаления
3. Създаване на заявки 
4. Оформяне на заявка 
5. Гаранции на администрацията на Софткей България 
6. Срокове за доставка
7. Форс-мажор
8. Финансови документи
9. Отговорност на Софткей България 
10. Спорове
11. Начини на плащане:
11.1. Банков път
11.2. Плащане в брой - Не се предлага
11.3. Плащане чрез www.epay.bg
11.4. Плащане с www.easypay.bg
11.5. Плащане с кредитни карти чрез www.skrill.com
11.6. Плащане с PayPal.com
11.7. Пощенски запис
11.8. Чрез куриер - Не се предлага
12. Други условия

1. Законодателна база
Взаимоотношенията между Страните се регулират от ГПК на Р България, закона "За защита правата на потребителите" и други законодателни актове, действащи в момента на оформяне на сделката между Страните.

2. Намаления
Сайтът "Софткей България" систематично предоставя на своите клиенти намаления.
Ако за един или друг продукт действат няколко намаления, в сила е максималното намаление.
Действието на намаленията зависи от фирмата-производител на софтуер, информация за тях можете да намерите в новините на сайта www.softkey.bg. Също така всички действащи намаления и специални цени се показват в каталога до цената.

3. Създаване на заявки 
Вие можете да правите заявки на сайта денонощно без почивни дни. Всички процедури по обработката на заявките (създаване, промяна или отмяна) се изпълняват само в рамките на сайта и имат предимство пред всички други документи и средства за комуникация, намиращи се на разположение у Клиента. Сайтът и Клиента декларират своето съгласие с тези Правила за работа, ако друго не е договорено в писмена форма.

4. Оформяне на заявка 
След като сте избрали продукт, искате подбор на софтуер или решаване на конкретен проблем, трябва да оформите заявка. За целта в заявката опишете подробно продукта или проблема и количеството лицензи. След това натиснете бутон "Изпрати". Ние ще подберем подходящите за Вас продукти на оптимална цена на доставка. Ще ви изпратим проформа-фактура и указания за плащане. Всички продукти в Софткей България са с безплатна електронна доставка.
Може ли да се поръча стока, която не е в каталога?
Да, такава възможност има. Моля, попълнете заявка и ние ще направим всичко възможно да удовлетворим заявката Ви. В заявката посочете:
- име на продукта;
- име на фирмата производител;
- сайт на фирмата производител;
- функции на продукта.

5. Гаранции на администрацията на Софткей България 
Сайтът "Софкей България" оказва услуги по продажбата на стоки на територията на Р България и зад граница. Всеки клиент на сайта има право да изисква качествено, точно и бързо изпълняване на заявката.
info@softkey.bg - жалби и предложения относно работата на сайта 
Списъците на нашите клиенти са напълно конфиденциална информация и са недостъпни за всякакви фирми и организации и не могат да бъдат предавани на никого.

6. Срокове за доставка
Срокът за доставка се посочва за всяка позиция в инфото на продукта (в каталога), ако не е посочен срок, действат следните правила:
за позициите, доставяни по електронен път (по електронна поща) - гарантиран срок на доставка 72 часа от момента на потвърждаване на факта на плащане на заявката;
за позициите, доставяни с куриерска служба или поща, срока на доставка се определя при оформяне на заявката и зависи от региона на получателя.

7. Форс-мажор
Сайтът се освобождава от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора, ако това неизпълнение е в следствие на обстоятелства на непреодолима сила (пожар, наводнение, земетресение, военни действия, действия и нормативни решения на държавни органи), имащи задължителен характер за Софткей България възникнали след сключване на договора, при условие, че тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на задълженията на Софткей България.

8. Финансови документи
Всички необходими отчетни финансови документи се изпращат по електронната поща. По изключение докменти се изпращат на хартия за сметка на получателя.
Документите се оформят в течение на 5 работни дни от момента на фактическата доставка на заявката. При изпращането на препоръчаното писмо на Вашия електронен адрес се изпраща съобщение.
За физически лица изпращането на оригинални финансови документи се извършва само по предварителна заявка, образ на финансовите документи се изпраща по електронната поща.
Забележка: договор за доставка се оформя по предварителна заявка.
Ако по някаква причина не сте получили документите, моля, обръщайте се към нас на адрес info@softkey.bg или на телефон (07181) 8870 GSM 0887336370.

9. Отговорности на Софткей България 
Сайтът Софткей България не тества продукцията за нейна съвместимост с каквито и да било конкретни устройства, системи и т.н., пригодността и за работа в някакви специфични условия и т.н. Софткей България не отговаря за каквито и да било загуби на Клиента, преки или косвени. Размер на компенсация към Клиента от страна на Софткей България при никакви обстоятелства не могат да превишават стойността на заплатената стока.

10. Спорове
Всички възможни спорове на Страните се решават чрез договори. В случай на невъзможност за уреждане на спорните въпроси чрез преговори, спорните въпроси се разглеждат по съдебен ред.
При решаването на спорните въпроси Страните се задължават да обменят уведомления или известия в писмена форма (не електронен начин). Страните се задължават да изпращат отговор на получените уведомления или известия в течение на четиридесет и осем часа.

11. Начини на плащане

11.1. Плащане по банков път
Частни лица. Плащането по банков път за частни лица става във всяка една банка.
След попълването и потвърждаване на заявката вие ще получите попълнена проформа-фактура с реквизитите на Софткей България. Вие можете да ги разпечатите и да ги използвате в банката.
Фирми. Плащането по банков път за фирми става във всяка една банка, в която фирмата има банкова сметка.
Желателно е плащането да се направи в срок от 5 банкови дни след получаване на проформа-фактурата.
Моментът на постъпване на средствата по сметка от проформа-фактурата се смята за момент на плащането.
Забележка: обърнете внимание, че в стойността на заявката не са включени комисионните на банката.

11.2. Плащане в брой
Не приемаме плащания в брой от физически лица и фирми.

11.3. Плащане с Epay.bg
Клиентите притежаващи дебитни карти регистрирани в системата www.epay.bg могат да се разплащат чрез нея в Софткей България. При извършване на плащането не се въвежда PIN кода на дебитната карта и по никакъм начин не става достъпен за Софткей България.

11.4. Плащане с www.easypay.bg 
Всеки клиент може да плати в брой в каса на Изипей

11.5. Плащане с кредитни карти чрез Skrill.com  
Възможно е плащане с използване на европейската система за електронни плащания Skrill, приемаща плащания от: Visa; Master Card; Amex; JCB; Diners Club. Системата изисква предварителна регистрация и верифициране на кредитната карта (извършва се микроплащане от картата към системата за проверка на валидността на въведената информация за клиента). При извършване на плащането чрез Skrill, номера на кредитната карта и нейния PIN код по никакъв начин не стават достъпни за Софткей България.

11.6 Плащане с PayPal.com
Можете да платите с PayPal с предварителна или без предварителна регистрация. ВНИМАНИЕ пращанията в PayPal се преизчисляват в евро - трябва да умножите сумата в левове по 0,51. 
Например: сума за плащане 41.99 лв с ДДС умножена по 0,51 е равна на 21,41 евро с ДДС.

11.7. Плащане с пощенски запис
След попълването и потвърждаване на заявката Вие ще получите попълнена примерна бланка за пощенски запис. Вие можете да я разпечатите и да я препишете във всеки избран пощенски клон. Този начин на плащане е евтин, но понякога по-бавен.

11.8. Чрез куриер
Не се предлага.

12. Други условия
Този документ съдържа изчерпателно описани правила за работа между Софткей България и Клиента и преобладава над всякакви други документи между Страните.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies