Полезни програми за бизнеса

Програми за бизнеса!

Управление на бизнес процеси, задачи, проекти, работно време, фактуриране, счетоводство, склад, CRM

Фактуриране

Фактуриране, проформи, складови наличности

Микроинвест

Счетоводство, склад, фактури

Think-cell chart

Професионални бизнес-диаграми

Заявка и доставка 

✔ Продукта се доставя от Софткей България след оформане и заплащане на проформа-фактура.
✔  Цената може да се променя по всяко време.
✔  Начини на плащане - банков път, epay, easypay, paypal
✔  Доставката на продукта е електронна и се извършва в рамките на 5 работни дни при постъпило плащане. 
✔  За всяка доставена поръчка се издава данъчна фактура. 
✔  До момента на доставяне на продукта всички средства по поръчката подлежат на безусловно връщане при поискване от клиента. 

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД
ДДС / VAT - BG030133750
гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 41, ет. 2
България, Европейски съюз