Общи условия

Ние не продаваме просто софтуер,
ние продаваме време!


Законодателна база
Намаления
Създаване на поръчки
Оформяне на поръчка
Гаранции на администрацията на интернет-магазина
Срокове за доставка
Форс-мажор
Финансови документи
Отговорност на Интернет-магазина
Спорове
Начини на плащане:
Банков път
Плащане в брой
Плащане чрез www.epay.bg
Плащане с кредитни карти чрез www.moneybookers.com
Пощенски запис
Чрез куриер
Други условия

Законодателна база

Взаимоотношенията между Страните се регулират от ГПК на Р България, закона "За защита правата на потребителите" и други законодателни актове, действащи в момента на оформяне на сделката между Страните.

Намаления

Магазина "Софткей" систематично предоставя на своите клиенти намаления.

Ако за един или друг продукт действат няколко намаления, в сила е максималното намаление.

Действието на намаленията зависи от фирмата-производител на софтуер, информация за тях можете да намерите в новините на сайта www.softkeybg.com. Също така всички действащи намаления и специални цени се показват в каталога до цената.

Създаване на поръчки

Вие можете да правите поръчки на сайта денонощно без почивни дни. Всички процедури по обработката на поръчките (създаване, промяна или отмяна) се изпълняват само в рамките на електронния каталог и имат предимство пред всички други документи и средства за комуникация, намиращи се на разположение у Клиента. Интернет-магазина и Клиента декларират своето съгласие с тези Правила за работа, ако друго не е договорено в писмена форма.

Оформяне на поръчка

След като сте избрали продукта и успешно сте го добавили в "кошницата", трябва да оформите поръчката. За това в "кошницата" определете необходимите количества от стоките и натиснете бутон "преизчисли". След това натиснете бутон "Оформи поръчка", попълнете всички необходими полета и ни изпратете поръчката.

Как се формира стойността на поръчката

Стойността на стоката се формира от стойността на стоката и стойността на доставката (ако е предвидена), която се пресмята в зависимост от разстоянието и тежестта на стоката.

Вие можете да се запознаете с тарифите за доставка на материални обекти.

Може ли да се поръча стока, която не е в каталога

Да, такава възможност има. Моля, попълнете заявка към техническата поддръжка, и ние ще направим всичко възможно да удовлетворим заявката Ви. В заявката посочете:

- име на продукта;
- име на фирмата производител;
- сайт на фирмата производител;
- функции на продукта.

Какво е това кошница

Това е също, като кошницата в магазина (мястото, където поставяте стоките, които желаете да купите, преди да отидете на касата). Има само една разлика: тя е виртуална. Това е функционална страница, в която се показва списъка от стоки, избрани от Вас. С помощта на кошницата вие можете да манипулирате покупките променяйки тяхното количество, добавяйки и изваждайки стоки.

Гаранции на администрацията на интернет-магазина

Интернет-магазина "Софкей" оказва услуги по продажбата на стоки на територията на Р България и зад граница. Всеки клиент на магазина има право да изисква качествено, точно и бързо изпълняване на поръчката.

info@softkey.bg - жалби и предложения относно работата на магазина

Списъците на нашите клиенти са напълно конфиденциална информация и са недостъпни за всякакви фирми и организации и не могат да бъдат предавани на никой.

Срокове за доставка

Срока за доставка се посочва за всяка позиция в инфото на продукта (в каталога), ако не е посочен срок, действат следните правила:

за позициите, доставяни по електронен път (по електронна поща) - гарантиран срок на доставка 72 часа от момента на потвърждаване на факта на плащане на поръчката;
за позициите, доставяни с куриерска служба или поща, срока на доставка се определя при оформяне на поръчката и зависи от региона на получателя.
Форс-мажор

Интернет-магазина се освобождава от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора, ако това неизпълнение е в следствие на обстоятелства на непреодолима сила (пожар, наводнение, земетресение, военни действия, действия и нормативни решения на държавни органи), имащи задължителен характер за Интернет-магазина възникнали след сключване на договора, при условие, че тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на задълженията на Интернет-магазина Софткей.

Финансови документи

Всички необходими отчетни финансови документи се изпращат по пощата с препоръчано писмо на фактическия адрес, посочен при оформяне на поръчката.

Документите се оформят в течение на 5 работни дни от момента на фактическата доставка на поръчката. При изпращането на препоръчаното писмо на Вашия електронен адрес се изпраща съобщение.

За физически лица изпращането на оригинални финансови документи се извършва само по предварителна заявка, образ на финансовите документи се изпраща по електронната поща.

Забележка: договор за доставка се оформя по предварителна заявка.

Ако по някаква причина не сте получили документите, моля, обръщайте се към нас на адрес info@softkey.bg или на телефон (07181) 8870 GSM 0887336370.

Отговорности на Интернет-магазина

Интернет-магазина не тества продукцията за нейна съвместимост с каквито и да било конкретни устройства, системи и т.н., пригодността и за работа в някакви специфични условия и т.н. Интернет-магазина не отговаря за каквито и да било загуби на Клиента, преки или косвени. Размер на компенсация към Клиента от страна на Интернет-магазина при никакви обстоятелства не могат да превишават стойността на заплатената стока.

Спорове

Всички възможни спорове на Страните се решават чрез договори. В случай на невъзможност за уреждане на спорните въпроси чрез преговори, спорните въпроси се разглеждат по съдебен ред.

При решаването на спорните въпроси Страните се задължават да обменят уведомления или известия в писмена форма (не електронен начин). Страните се задължават да изпращат отговор на получените уведомления или известия в течение на четиридесет и осем часа.

Начини на плащане

Плащане по банков път

Частни лица. Плащането по банков път за частни лица става във всяка една банка.

След попълването и потвърждаване на поръчката вие ще получите попълнена проформа-фактура с реквизитите на интернет-магазина и вносна бележка. Вие можете да ги разпечатите и да ги използвате в банката.

Фирми. Плащането по банков път за частни лица става във всяка една банка, в която фирмата има банкова сметка.

Плащането трябва да се направи в срок от 5 банкови дни след оформяне на поръчката.

Момента на постъпване на средствата по сметка на Интернет-магазина се смята за момент на плащането.

Забележка: обърнете внимание, че в стойността на поръчката не са включени комисионните на банката.

Плащане в брой

Временно не приемаме плащания в брой от физически лица и фирми.

Плащане с Epay.bg

Клиентите притежаващи дебитни карти регистрирани в системата www.epay.bg могат да се разплащат чрез нея в Софткей България. При извършване на плащането не се въвежда PIN кода на дебитната карта и по никакъм начин не става достъпен за Софткей България.

Плащане с кредитни карти чрез Moneybookers.com

Възможно е плащане с използване на европейската система за електронни плащания MoneyBookers, приемаща плащания от: Visa; Master Card; Amex; JCB; Diners Club. Системата изисква предварителна регистрация и верифициране на кредитната карта (извършва се микроплащане от картата към системата за проверка на валидността на въведената информация за клиента). При извършване на плащането чрез Moneybookers, номера на кредитната карта и нейния PIN код по никакъв начин не стават достъпни за Софткей България.

Плащане с пощенски запис

След попълването и потвърждаване на поръчката вие ще получите попълнена примерна бланка за пощенски запис. Вие можете да я разпечатите и да я препишете във всеки избран пощенски клон. Този начин на плащане е евтин, но понякога по-бавен.

Чрез куриер

При избран начин на плащане - Чрез куриер, по куриер за Ваша сметка ще Ви бъдат изпратени договор за доставка и проформа фактура. Цената за куриерската услуга - 6 лева се заплаща от клиента. Продукта се доставя на електронен адрес при електронна доставка или на адреса на купувача при материална доставка.

Други условия

Този документ съдържа изчерпателно описани правила за работа между Интернет-магазина и Клиента и преобладава над всякакви други документи между Страните.

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД
ДДС / VAT - BG030133750
гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 41, ет. 2
България, Европейски съюз