Общи условия

Ние не продаваме просто софтуер,
ние продаваме време!


Законодателна база
Намаления
Създаване на заявки 
Оформяне на заявка 
Гаранции на администрацията на интернет-сайта 
Срокове за доставка
Форс-мажор
Финансови документи
Отговорност на Интернет-сайта 
Спорове
Начини на плащане:
Банков път
Плащане в брой
Плащане чрез www.epay.bg
Пощенски запис
Чрез куриер
Други условия

Законодателна база

Взаимоотношенията между Страните се регулират от ГПК на Р България, закона "За защита правата на потребителите" и други законодателни актове, действащи в момента на оформяне на сделката между Страните.

Намаления

Интернет сайта "Софткей България" систематично предоставя на своите клиенти намаления.

Ако за един или друг продукт действат няколко намаления, в сила е максималното намаление.

Действието на намаленията зависи от фирмата-производител на софтуер, информация за тях можете да намерите в новините на сайта www.softkey.bg. Също така всички действащи намаления и специални цени се показват в каталога до цената.

Създаване на заявки 

Вие можете да правите заявки на сайта денонощно без почивни дни. Всички процедури по обработката на заявките (създаване, промяна или отмяна) се изпълняват само в рамките на електронния каталог и имат предимство пред всички други документи и средства за комуникация, намиращи се на разположение у Клиента. Интернет-сайта и Клиента декларират своето съгласие с тези Правила за работа, ако друго не е договорено в писмена форма.

Оформяне на заявка 

Достатъчно е да опишете търсения софтуер или възникналия проблем в уеб формата за контакт.

Как се формира стойността на поръчката

Стойността на стоката се формира от стойността на стоката и стойността на доставката (ако е предвидена), която се пресмята в зависимост от разстоянието и тежестта на стоката.

Вие можете да се запознаете с тарифите за доставка на материални обекти.

Може ли да се поръча стока, която не е в каталога

Да, такава възможност има. Моля, попълнете заявка към техническата поддръжка, и ние ще направим всичко възможно да удовлетворим заявката Ви. В заявката посочете:

- име на продукта;
- име на фирмата производител;
- сайт на фирмата производител;
- функции на продукта.

Гаранции на администрацията на интернет-сайта 

Интернет-сайтът "Софкей България" оказва услуги по продажбата на стоки на територията на Р България и зад граница. Всеки клиент на сайта има право да изисква качествено, точно и бързо изпълняване на заявката.

info@softkey.bg - жалби и предложения относно работата на сайта 

Списъците на нашите клиенти са напълно конфиденциална информация и са недостъпни за всякакви фирми и организации и не могат да бъдат предавани на никого.

Срокове за доставка

Срока за доставка се посочва за всяка позиция в инфото на продукта (в каталога), ако не е посочен срок, действат следните правила:

за позициите, доставяни по електронен път (по електронна поща) - гарантиран срок на доставка 72 часа от момента на потвърждаване на факта на плащане на заявката;
за позициите, доставяни с куриерска служба или поща, срока на доставка се определя при оформяне на заявката и зависи от региона на получателя.

Форс-мажор

Интернет-сайтът се освобождава от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора, ако това неизпълнение е в следствие на обстоятелства на непреодолима сила (пожар, наводнение, земетресение, военни действия, действия и нормативни решения на държавни органи), имащи задължителен характер за Интернет-сайта възникнали след сключване на договора, при условие, че тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на задълженията на Интернет-сайта Софткей България.

Финансови документи

Всички необходими отчетни финансови документи се изпращат по електронна поща.

Документите се оформят в течение на 5 работни дни от момента на фактическата доставка на поръчката.

За физически лица изпращането на оригинални финансови документи се извършва само по предварителна заявка, образ на финансовите документи се изпраща по електронната поща.

Забележка: договор за доставка се оформя по предварителна заявка.

Ако по някаква причина не сте получили документите, моля, обръщайте се към нас на адрес info@softkey.bg или на телефон +35971818870 GSM +359887336370.

Отговорности на Интернет-сайта 

Интернет-сайтът не тества продукцията за нейна съвместимост с каквито и да било конкретни устройства, системи и т.н., пригодността и за работа в някакви специфични условия и т.н. Интернет-сайтът не отговаря за каквито и да било загуби на Клиента, преки или косвени. Размер на компенсация към Клиента от страна на Интернет-сайта при никакви обстоятелства не могат да превишават стойността на заплатената стока.

Спорове

Всички възможни спорове на Страните се решават чрез преговори. В случай на невъзможност за уреждане на спорните въпроси чрез преговори, спорните въпроси се разглеждат по съдебен ред.

При решаването на спорните въпроси Страните се задължават да обменят уведомления или известия в писмена форма (не електронен начин). Страните се задължават да изпращат отговор на получените уведомления или известия в течение на четиридесет и осем часа.

Начини на плащане

Плащане по банков път

Частни лица. Плащането по банков път за частни лица става във всяка една банка.

След попълването и потвърждаване на заявката вие ще получите попълнена проформа-фактура с реквизитите на БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД и удобни начини на плащане. Вие можете да ги разпечатите и да ги използвате в банката.

Фирми. Плащането по банков път за фирми става във всяка една банка, в която фирмата има банкова сметка.

Плащането трябва да се направи в срок от 5 банкови дни след оформяне на заявката.

Момента на постъпване на средствата по сметка на БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД се смята за момент на плащането.

Забележка: обърнете внимание, че в стойността на поръчката не са включени комисионните на банката.

Плащане в брой

Не приемаме плащания в брой от физически лица и фирми.

Плащане с Epay.bg

Клиентите притежаващи дебитни карти регистрирани в системата www.epay.bg могат да се разплащат чрез нея в Софткей България. При извършване на плащането не се въвежда PIN кода на дебитната карта и по никакъв начин не става достъпен за Софткей България.

Плащане с пощенски запис

След попълването и потвърждаване на заявката вие ще получите попълнена примерна бланка за пощенски запис. Вие можете да я разпечатите и да я препишете във всеки избран пощенски клон. Този начин на плащане е евтин, но понякога по-бавен.

Чрез куриер

При избран начин на плащане - Чрез куриер, по куриер за Ваша сметка ще Ви бъдат изпратени договор за доставка и проформа фактура. Цената за куриерската услуга - 6 лева се заплаща от клиента. Продукта се доставя на електронен адрес при електронна доставка или на адреса на купувача при материална доставка.

Други условия

Този документ съдържа изчерпателно описани правила за работа между Интернет-магазина и Клиента и преобладава над всякакви други документи между Страните.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies