Конфиденциалност

Ние не продаваме просто софтуер,
ние продаваме време!

Конфиденциалност
ЗАЯВЛЕНИЕ НА SOFTKEY.BG ЗА ЗАЩИТА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА
Политика на конфиденциалност
Уеб-сайтове, за които действа това Заявление за защита на конфиденциалността
Линкове към уеб-сайтове на други компании
Типове събирана информация
Конфиденциалност на сведения за деца
Как ние ползваме вашата информация
Кой получава достъп до вашата информация
Възможност за избор
Вашата информация и другите компании
Достъп до вашата информация и нейната точност
Осигуряване на безопасност на информацията
Контрол за спазване на правилата в настоящето заявление
Промени в това Заявление
Как да се свържете с нас
Политика на конфиденциалност

Компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД цени взаимоотношенията със своите клиенти и посетители на уеб-сайта Softkey и носи отговорност за използването на безопасни методи на съхраняване на информацията.

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД отделя голямо внимание на защитата на конфиденциалността на личните данни на ползващите. Посетителите могат да преглеждат повечето страници на уеб-сайта Softkey, без да съобщават за себе си никаква информация. Но за предоставяне на някои услуги или оформяне на поръчка може да ни потрябват ваши лични данни. Всяка информация за Вас, която ние получаваме се ползва изключително за цели по повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги, а също и за да се направят услугите и съдържанието на уеб-сайта Softkey по прости за ползване и удобни за Вас.

Ние предлагаме на Вашето внимание принципи за спазване на конфиденциалността, обясняващи по какъв начин се осъществява събирането и ползването на данни, които се съобщават от посетителите на уеб-сайта Softkey в тези случаи. Посещавайки уеб-сайта Softkey, ползващия по този начин дава съгласие за прилагане на правилата за събиране и ползване на данни, изложени в настоящия документ.

Уеб-сайтове, за които действа това Заявление за защита на конфиденциалност

Това Заявление за защита на конфиденциалността действа за уеб-сайтовете Softkey и домейните Softkey, а също и за всички подчинени обекти, собственост или контролирани и (или) управлявани от БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД (по-нататък "уеб-сайтове Softkey").

Линкове към уеб-сайтове на други компании

За удобство и подобряване на осведомеността на ползващите уеб-сайтовете Softkey могат да се поместват линкове към сайтове на други компании. При преход на друг сайт чрез всеки от тези линкове вие напускате уеб-сайта Softkey. Компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД не управлява тези уеб-сайтове и не контролира техните методи за осигуряване на конфиденциалност, които могат да се различават от приетите на уеб-сайтовете Softkey. Ние не даваме никакви оценки и не правим заявления по повод уеб-сайтове на други компании. Личните данни, които вие съобщавате на други компании, не подпадат под действие на Заявлението на Softkey за защита на конфиденциалността. Препоръчваме да се запознаете с политиката на защита на конфиденциалност на другите компании преди да сте дали сведения за себе си. Някои компании могат да съобщават наличните у тях лични сведения за ползващи Softkey; в този случай действат принципите за осигуряване на конфиденциалност, приети в тези компании.

Типове събирана информация

Това Заявление на Softkey за защита на конфиденциалността определя правила за работа с личните данни, сведенията от неличен характер и реда на съставяне на обобщени данни въз основа на информация от двата типа.

Сведения от личен характер - това е информация за факти, събития и обстоятелства от частния живот на гражданина, позволяващи да се идентифицира неговата личност с изключение на сведения, подлежащи на разпространение в средствата за масова информация в установените от закона случаи. За такава информация се приема: ваши данни за количество, стойност, време и ред на извършваните от вас поръчки на продукти или услуги от Softkey, вземане на участия в конкурси, участие в други мероприятия провеждани от Softkey, информация за участия в рекламни акции на Softkey, за абонаменти за информационни материали или материали в техническата служба за поддръжка на Softkey, информация о вашата регистрация на уеб-сайтове на Softkey (с изключение на неперсоналните данни), както и логини и пароли, данни за състояние на баланса в Softkey, служебен или домашен адрес и телефон, информация за банкови карти на ползващи.

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД използва такива сведения, за да си представи вашите потребности и интереси и да повиши качеството на обслужване. Ако вие ни съобщавате сведения от личен характер, можете да бъдете сигурни, че те ще бъдат ползвани от компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД само за предоставяне на услуги и изпълняване на поръчката. Ние високо ценим оказаното ни от Вас доверие. Компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД на никого няма да продава ваши сведения от личен характер или да ги предава по какъвто и да било начин, с изключение на случаите предвидени от действащото законодателство.

За да настрои уеб-сайтовете Softkey, службите и другите средства за връзка в съответствие с предпочитанията на конкретния ползващ и да повиши качеството на продуктите и обслужването, ние можем да Ви поискаме да предоставите сведения за свои лични или професионални интереси, да съобщите свои демографски данни и степен на познаване на нашите продукти и услуги. Съобщаването на тази информация не е задължително.

Сведения от неличен характер - това са данни за ползване на различни служби и работата с тях, не са свързани с конкретния човек. Компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД събира и обработва сведения от неличен характер, за да разбере, как посетителите използват уеб-сайтовете Softkey, в тези сведения могат да влизат списъци страници, които са посещавани на уеб-сайтовете Softkey, уникални URL1 в домейна softkey, обръщения към които са фиксирани, тип на браузера и IP-адрес2, сведения за операционна система, количество предишни посещения и уеб-възел от който вие сте осъществили прехода към уеб-сайта на Softkey. Повечето сведения от неличен характер се събират с помощта на файлове "cookie" или други технологии за анализ. На уеб-страниците Softkey в домейните softkey се ползват файлове "cookie", уеб-маяци и други технологии, позволяващи анализ на данните и извършване на настройки в съответствие с предпочитанията на ползващите.

Файлове cookie

На Уеб-сайта Softkey се ползват файлове cookie за поддържане на цялостта на процеса на регистрация и осигуряване на индивидуални настройки на съдържанието на уеб-сайта Softkey. Cookie - това е неголям текстов файл, който се съхранява от сървъра, на който е разположена уеб-страницата Softkey, на твърдия диск на ползващия. Файловете cookie не могат да се използват за стартиране на програми или пренос на вируси на компютъра на ползващия. Файловете cookie са уникални за всеки ползващ и могат да бъдат прочетени само от уеб-сървъра в домейна, от който са изтеглени на компютъра на ползващия.

Една от основните задачи на файловете cookie е икономия на времето на ползващия. Например, ако ползващ извършва индивидуална настройка на уеб-страница Softkey или преминава от една страница на уеб-сайта на Softkey на друга, то благодарение на файла cookie уеб-сайта Softkey може да възстанови специфичните настройки на ползващия при неговите последващи посещения. В резултат на това се опростява процеса на представяне на нужното съдържание, облекчава се местенето по страниците на уеб-сайта Softkey и т.н. Когато ползващия отново влиза в уеб-сайта Softkey се извличат по-рано представените от него сведения и той може да продължи да ползва вече настроените от него функции на уеб-възела Softkey.

Cookie са задължителни за формиране на поръчка.

За извличане на файловете cookie на Уеб-сайта Softkey могат да се ползват уеб-маяци (така наречените празни gif-изображения или тагове на действия). Тези обекти се ползват за сбор на сумарна статистика за ползването на уеб-сайта, например за това, колко посетители са избрали тези или други ключови елементи (линкове, изображения и т.н.) на уеб-страница Softkey, или в съобщения за мейл-лист. Общата статистика на уеб-сайта Softkey може да се предава на партньорски организации.

Ползващите могат да приемат или отклоняват файлове cookie. В повечето уеб-браузери файловете cookie се приемат автоматично, но на ползващия, като правило се предоставя възможност да променя настройката на браузера и да блокира файла cookie. При блокиране на файла cookie оформяне на поръчка е невъзможно, също така интерактивните възможности на уеб-сайта и другите уеб-сайтове Softkey, посещавани от ползващите, ще бъдат достъпни в не пълен обем.

Използване на уеб-маяци

Страниците на уеб-сайта Softkey могат да съдържат електронни изображения, наречени уеб-маяци (или "еднопикселни файлове GIF"). Такива обекти позволяват на уеб-сайта Softkey да води отчет на посещаващите страницата ползващи и да им предлага допълнителни услуги. Уеб-маяците могат също да се включват в рекламни електронни писма или абонаменти, за да се убедим, че ползващите отварят такива съобщения и ги ползват.

Някои уеб-маяци могат да се поставят от външни доставчици на услуги, за да се оцени ефективността на нашите рекламни кампании. На уеб-сайта Softkey е забранено ползването на уеб-маяци за събиране на информация от личен характера и достъп до нея.

Конфиденциалност на сведения за деца

Компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД сериозно се отнася към защитата на сведенията за деца и ние всячески препоръчваме на родителите и настойниците да вземат активно участие в работата на своите деца в Интернет и да познават техните интереси в тази област. Компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД не събира специално сведения, постъпили от деца до 14 години, и не ориентира съдържание на уеб-сайтовете Softkey към деца по-малки от тази възраст.

Как ние ползваме вашата информация

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД използва всички гореизброени сведения, за да си представи по-добре вашите потребности, интереси и да повиши качеството на обслужване. В частност, ние ползваме тази информация, за да ви помогнем да извършвате банкови операции или да оформите поръчка, да поддържате връзка с нас, да ви предоставим услуги и техническа поддръжка, да ви известим за промени в работата на службите и за изгодни предложения, а също и за настройване на разпращане на рекламни предложения и вида на някои сайтове в съответствие с вашите предпочитания. Личните сведения на ползващия могат да бъдат ползвани за предоставянето му на ценна информация за използвания продукт или служба, включително важни обновления и уведомления. Освен това, с разрешение на ползващия могат да му бъдат изпращани сведения за други продукти и услуги на компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД. Личните сведения на ползващия, също с негово разрешение, могат да бъдат предавани на партньори на БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД, за могат те от своя страна да информират ползващия за свои продукти и услуги.

Периодически тези сведения могат да се използват за връзка с Вас с цел провеждане от страна на компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД на маркетингови изследвания по отношение на свои продукти и услуги. Вие ще имате възможност да изберете ниво на конфиденциалност за подобни случаи. Информацията за банкови карти се ползва само за обработка на плащания и защита от мошеничество. Доставчиците на финансови услуги и компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД не използват тази информация за никакви други цели; след предоставяне на съответните услуги тези данни се премахват.

Личните сведения, събрани през Интернет, могат да бъдат обединени с информация, която вие съобщавате на компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД по други начини: при регистрация на продукти, по време на разговори в центъра за обслужване на клиенти или мероприятия за широката публика (например, на демонстрации на стоки или семинари).

Предоставените на БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД лични сведения могат да бъдат предадени на нейни филиали в други региони и държави, за да се обединят и унифицират данните и да се опрости управлението на информацията за ползващите.

Сведения, не носещи личен характер се събират за статистика на ползването на уеб-сайта Softkey, неговата производителност и ефективност. Те се ползват за повишаване на нивото на обслужване на клиенти, опростяване на работата със сайта и подобряване на материалите в него.

Ако ползващия се абонира за мейл-лист по електронна поща или дава съгласие за получаване на рекламни материали по пощата, на уеб-сайта Softkey могат да бъдат ползвани специални линкове или аналогични технологии за проследяване на линковете, употребявани от ползващия в съобщенията на електронната поща. Тази информация може да бъде съпоставена с лични сведения за ползващия за да се осигури доставката му на съобщения и материали на по-конкретна тема. Във всяко съобщение по електронната поща се включва линк, позволяващ отмяна на абонамента за дадения мейл-лист.

Кой получава достъп до вашата информация

Компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД няма да продаде на никого вашите сведения от личен характер или да ги предаде по друг начин. БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД ще предава ваша лична информация на други компании, само, ако това е необходимо за предоставяне на поръчани от Вас продукти или услуги. БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД предава информация за клиентите на дъщерни организации на БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД и на компании, работещи под марка на Softkey, но само така, както е описано по-горе в раздел "Как ние ползваме вашата информация".

Компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД има право да разкрива лични сведения, ако такова действие е нужно по закон или е основано на добросъвестни убеждения за неговата необходимост в следните случаи: а) за изпълнение на изискванията на законодателството или съдебни решения по отношение на компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД или уеб-сайта Softkey; б) за защита на правата или собствеността на компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД, семейството уеб-сървъри Softkey или уеб-сайтове Softkey; в) при извънредни обстоятелства за защита на личната безопасност на сътрудниците на компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД.

Компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД и нейните подразделения могат да се обединяват с други търговски структури или могат да бъдат закупувани от тях, или могат да бъдат купувани всички или някои активи на Софткей и нейни подразделения. В случай на такова обединение или закупуване БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД ще предприеме всички разумни усилия, за да Ви уведоми, компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД ще предава ли на друга страна цялата ваша лична информация или нейна част за продължаване на вашето обслужване.

Възможност за избор

Компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД Ви предоставя възможност да получавате разнообразна информация, като допълнение към нейните продукти и услуги. Може да се подпишете за информация за определени продукти и услуги и за цялата маркетингова информация от Softkey. Маркетинговата информация на Softkey може да включва информация за нови продукти, специални предложения или покани за участие в маркетингови изследвания. По ваш избор маркетинговите материали от Softkey могат да се доставят по поща, електронна поща, а също така по факс. Ние ще направим всичко възможно, за да изпълним вашите пожелания.

Вашата информация и другите компании

Някои услуги от БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД могат да бъдат свързани с услуги, предоставяни от външни компании. Без ваше разрешения БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД няма да предава ваша лична информация на такива външни компании, за такова разрешение се смята оформената поръчка за услуги, представяни от външни компании. Компании получили ограничен достъп до ваши данни за изпълняване на поръчката взимат върху себе си задълженията да съхраняват конфиденциалност за получените данни, на тях им е забранено да използват тези сведения за каквито и да било други цели.

Достъп до вашата информация и нейната точност

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД се стреми да осигури точност на вашата информация. За осигуряване на точността на данните за клиентите се ползват определени технологии, процеси на управление и правила. Ще Ви бъде предоставен достъп до вашата информация, включително ще бъдат предприети всички възможни усилия, за да Ви се осигури възможност да се обръщате към данните и да ги променяте през Интернет. За да защити Вашата конфиденциалност и да осигури безопасността, БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД също така прави всичко възможно за проверка на истинността на вашата личност, например, за достъп е необходима парола и идентификатор на ползващия. С помощта на пароли и други начини се потвърждава личността и компания БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД може да ограничи достъпа до определени уеб-страници Softkey.

Осигуряване на безопасност на информацията

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД се грижи за защита на информацията, която Вие предоставяте. За предотвратяване на несанкциониран достъп до Вашата информация или нейно разгласяване, осигуряване на нейната точност и надлежно ползване БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД използва съответни физически и административни процедури. Предоставяните от ползващите лични сведения се пазят на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми помещения.

При събиране и предаване на строго конфиденциални данни (например, информации за банкови карти) ние ползваме технология на шифроване Secure Sockets Layer (SSL). Шифроването по стандарта SSL се ползва за да не може никой, освен нас да прочете информацията. Ако долу на прозореца на браузера се появи изображение на ключ или затворен катинар (зависи от типа на браузера), това означава, че на тази страница се прилага тази мярка за безопасност.

Номерата на банковите карти се ползват само за платежни операции - и с никаква друга цел. БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД е абонат на службата за контрол на мошеничеството, която се ползва при обработка на плащанията в режим на реално време. Тази служба осигурява на Вас и БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД допълнителна защита от мошеничество с банкови карти и помага да се осигури безопасността на Вашите финансови данни.

Контрол за спазване на правилата в настоящето заявление

По всички въпроси, свързани с даденото заявление се обръщайте към уеб-сайта Softkey или чрез контактните данни посочени в края на това Заявление.

Промени в това Заявление

В това Заявление за съблюдаване на конфиденциалността могат да се правят промени. При всяка такава промяна се променя и датата на промяната, указвана в края на Заявлението. Ползващия се известява за най-съществените промени в персоналния раздел или по електронната поща. Препоръчва се периодично да се преглежда настоящото заявление за получаване на последните сведения за методите на защита на събираните лични данни. Продължаването на използването на уеб-сайтовете на Softkey означава приемане на условията на настоящето Заявление на Softkey за съблюдаване на конфиденциалността и всички негови обновявания.

Как да се свържете с нас

Вашето мнение е голяма ценност за нас. Ако желаете да се изкажете относно нашите правила за осигуряване на конфиденциалност, пишете до отдела за защита на конфиденциалност.

Последна редакция: Декември, 2018 година

1URL (унифициран указател на ресурса) - това е глобален адрес на документа или друг информационен ресурс в Интернет. Например, http://www.softkey.bg - това е URL на началната страница на БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД в България.

2IP-адрес - идентификатор на компютъра или устройството в мрежата, използващ така наречения протокол за управление предаване/Интернет протокол (TCP/IP); за пример може да служи световната мрежа Интернет. Мрежите ползват протокола TCP/IP за изпращане на информация до мястото на назначение въз основа на неговия IP-адрес. С други думи, IP-адрес - е число, което автоматично се присвоява на вашия компютър при работа в мрежа, което позволява на мрежовите служби да откриват вашия компютър и да го разпознават. IP-адресите са нужни на компютрите за да се осигури на ползващите възможност да общуват през Интернет, да сърфират и да правят покупки.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies