winRAR 

Описание на софтуера: winRAR

winRAR помага всекидневно да архивирате и защитавате с парола своите файлове